Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha

Botanická zahrada  v Dubinách Praha

Člen Unie botanických zahrad ČR Facebookové stránky zahrady

VENKOVNÍ ROSTLINY

Venkovní sbírka rostlin je zaměřena především na jehličnany z čeledi Taxodiaceae (Cupressaceae), a rodu Cedrus z čeledi Pinaceae. Prostor venkovní zahrady není koncipován pouze jako sbírková zahrada, ale jako park s příjemným posezením. Rostliny ve venkovní zahradě jsou stále doplňovány.

Skleník Skleník Skleník Skleník
V zahradě je několik navzájem propojených vodních nádrží, sloužících především k podpoře biodiversity v dané lokalitě. Při navození správných biologických procesů ve vodním biotopu lze bez větších problémů skloubit požadavky na rekreaci a zároveň vytvořit podmínky pro život vodní flory a fauny.

V naší botanické zahradě najdete zástupce následujích čeledí a druhů:

ARAUCARIACEAE | BLAHOČETOVITÉ

Čeleď Araucariaceae (blahočetovité) - jednodomé i dvoudomé, stálezelené jehličnaté dřeviny jejichž větve jsou uspořádány v pravidelných přeslenech. Šištice dozrávají po 2 až 3 letech. Ve své domovině poskytují kvalitní měkké dřevo používané na výrobu nábytku.

Čeleď Araucariaceae zahrnuje 3 rody:
Araucaria - blahočet Juss.,1789 (19 druhů)
Agathis - damaroň Salisb., 1807 (21 druhů)
Wollemia - wollemie W.G.Jones, K.D.Hill et J.M.Allen, 1995 (1 druh)

RODY V NAŠÍ ZAHRADĚ

CUPRESSACEAE | CUPRESSACEAE

Čeleď Cupressaceae (cypřišovité) – jednodomé nebo dvoudomé stromy nebo keře. Rostliny patřící do této čeledi mají ze všech jehličnanů nejrozsáhlejší rozšíření. Pokrývají, vyjma Antarktidy, celý kontinent. Květenství jsou jednodomá, jednopohlavní. Plod je šištice s různým počtem semen, podpůrné šupiny chybějí. Semenné šišky jsou buď dřevité nebo kožovité (kuličky jalovce). Listy jsou vstřícné, křižmostojné, ve trojčetných přeslenech nebo šupinovité, jednožilnaté. Listy mladých rostlin jsou většinou jehlicovité, u dospělých stromů šupinovité. Barva borky bývá oranžovohnědá až červenohnědá.

RODY V NAŠÍ ZAHRADĚ

MAGNOLIACEAE | ŠÁCHOLANOVITÉ

Čeleď Magnoliaceae (šácholanovité) - zahrnuje opadavé i stálezelené rostliny s velkými jednoduchými střídavými listy, zpravidla celokrajnými a s jemně síťnatou žilnatinou. Palisty jsou obvykle velké, kožovité, tvořící kornoutovitý obal pupenů a po opadu zanechávají charakteristickou jizvu okolo větévky. Květy jsou velké, mnohočetné, oboupohlavné, jednotlivé na konci větví nebo v terminálních květenstvích, s generativními orgány a nezřídka i s okvětím ve spirále.
Květy často voní po ovoci a jsou opylovány brouky. Semena jsou šířena ptáky a zvířaty vyhledávajícími dužnaté osemení.
Čeleď zahrnuje asi 230 druhů ve 2 až 17 rodech (podle taxonomického pojetí) a je rozšířena ve východní Asii a Severní až Jižní Americe od mírného po tropický pás.

RODY V NAŠÍ ZAHRADĚ

MALVACEAE | SLÉZOVITÉ

...

RODY V NAŠÍ ZAHRADĚ

PAULOWNIACEAE

....

RODY V NAŠÍ ZAHRADĚ

PINACEAE | BOROVICOVITÉ

Čeleď Pinaceae (borovicovité) – jednodomé dřeviny, zpravidla stromy vysokého vzrůstu, výjimečně keře (např. kleč), vždyzelené, vzácně opadavé (např. modřín). Listy mají jehlicovité. Borka je u některých druhů hladká, jindy silně zbrázděná. Nahosemenné rostliny, které nemají květy ani plody. Samčí i samičí rozmnožovací orgány jsou na jednom stromě, opylovány jsou pomocí větru.

RODY V NAŠÍ ZAHRADĚ

RANUNCULACEAE | PRYSKYŘNÍKOVITÉ

...

RODY V NAŠÍ ZAHRADĚ

RUTACEAE | ROUTOVITÉ

Čeleď Rutaceae (routovité) – stromy nebo keře, řidčeji byliny nebo polokeře, rozšířené v tropech a subtropech, několik druhů v mírném pásu severní polokoule. Čeleď zahrnuje asi 150 rodů s přibližně 900 druhy. Listy střídavé nebo vstřícné, jednoduché nebo složené, bez palistů. Květy jsou většinou oboupohlavné, pravidelné, vzácně souměrné, 4 až 5četné, s rozšířeným květním lůžkem. Plod pouzdrosečná tobolka, peckovice, bobule nebo nažka. Asi nejznámější rostliny z této čeledí jsou citrusy.

RODY V NAŠÍ ZAHRADĚ

SAPINDACEAE | MÝDELNÍKOVITÉ

Čeleď Sapindaceae (mýdelníkovité) – z plodů rodu Sapindus se vyrábí přírodní saponáty, odtud také název celé čeledi. Patří sem rostliny jednodomé i dvoudomé. Tato nesmírně různorodá čeleď obsahuje asi 150 rodů a kolem 2 000 druhů.

RODY V NAŠÍ ZAHRADĚ

ULMACEAE | ULMACEAE

...

RODY V NAŠÍ ZAHRADĚNÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com