Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha

Botanická zahrada  v Dubinách Praha

Člen Unie botanických zahrad ČR Facebookové stránky zahrady

WOLLEMIA

Rod Wollemia

Rod Wollemia (wollemie) - je vývojově prastarý rod jehličnatých rostlin z čeledi blahočetovitých, u něhož se předpokládalo, že jeho zástupci již dávno vyhynuli. V roce 1994 bylo asi sto rostlin nalezeno v jednom australském parku Nového Jižního Walesu tamějším ochráncem Davidem Noblem. Tento, zatím jediný zástupce, byl pojmenován Wollemia nobilis – wollemie vznešená.

DRUHY V NAŠÍ ZAHRADĚ

Wollemia nobilis

WOLLEMIA NOBILIS WOLLEMIA NOBILIS, detail letorostu WOLLEMIA NOBILIS, Detail vrcholového pupenu

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com