Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha

Botanická zahrada  v Dubinách Praha

Člen Unie botanických zahrad ČR Facebookové stránky zahrady

O ZAHRADĚ

Soukromá botanická zahrada v Dubinách byla založená v roce 1997. Rozkládá se na ploše asi 5 000m2, v blízkosti Velkých Popovic, okres Praha - východ, loc: 49°53'21.295"N, 14°39'14.214"E. Nadmořská výška je kolem 390 m n.m.

Zahrada vznikla „na zelené louce“ se záměrem shromáždit sbírku především dřevin z čeledi Taxodiacae, Magnoliaceae a rodu Cedrus. V areálu zahrady jsou, kromě obytných prostor, také dva malé tropické skleníky - každý po 16m2 a dva subtropické skleníky - každý po 48m2. Naše zahrada, jako první u nás a možná i v širším okolí, používá některé druhy ptáků a žab jako přirozenou ochranu rostlin ve sklenících. Díky této ochraně již několik let nemusíme používat žádnou chemickou ochranu rostlin.

Celá venkovní expozice je protkaná soustavou jezírek a vodotečí, které slouží především k podpoře biodiversity v dané lokalitě. V prostorách zahrady se trvale vyskytuje velké množství chráněných živočichů, především ze skupiny obojživelníků, plazů, ptáků a hmyzu. V roce 2011 byla zahrada vyhlášena jako významný krajinný prvek a je chráněna ve smyslu zákona č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Sbírka dosáhla takového rozsahu, že byla zahrada 6. února 2013 přijata do Unie botanických zahrad České republiky. Je zde největší sbírka rodu Cedrus a Sequoiadendron v ČR a více jak 800 taxonů ostatních rostlin.

V roce 2023 byla naše botanická zahrada vyhlášena Národní botanickou sbírkou u rodu Cedrus - cedr a Sequoiadendron - sekvojovec.

Zahrada je přístupná veřejnosti na základě předchozí telefonické, nebo písemné dohody prostřednictvím e-mailu.

Našim cílem je vytvořit mimo jiné stálou expozici, která bude sloužit k udržování genofondu rostlin běžně se nevyskytujících v naší přírodě a studijním potřebám případným zájemcům. Nedílnou součástí naší činnosti je co nejužší spolupráce s ostatními botanickými subjekty.

Zahrada je přístupná pouze po telefonické, nebo písemné dohodě.

Skleník Skleník
Skleník SkleníkNÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com