Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha Botanická zahrada  v Dubinách Praha

Botanická zahrada  v Dubinách Praha

Člen Unie botanických zahrad ČR Facebookové stránky zahrady

PROJEKTY ZELENĚ

Projekty zeleně jsou tvořeny v moderním softwaru umožňujícímu zobrazení nejen půdorysu, tedy osazovacího plánu, ale rovněž 3D pohledů projektovaného pozemku.
V případě zájmu zákazníka lze jednotlivé části daného projektu včetně jejich detailů kompletně projít na počítači.

PROJEKTY ZAHRAD

Projekt zahrady je možné průběžně konzultovat a upravovat se zákazníkem, a to formou různých barevných pohledů prostřednictvím e-mailu nebo osobních konzultací včetně předložení vizualizace v atelieru botanické zahrady. Zákazník se tak může aktivně účastnit na vzniku projektu a jeho konečné podobě tak, aby tento plně respektoval jeho požadavky, ale zároveň splňoval nároky rostlin na dané stanoviště a dodržení základních architektonických požadavků ve vztahu ke stavbě a jejímu okolí.

3D ZOBRAZENÍ

3D zobrazení slouží především zákazníkům pro lepší představu o návrhu jejich zahrady.
Součástí projektu je série barevných pohledů, které přiblíží celkový charakter zahrady.


OSAZOVACÍ PLÁN

Osazovací plán slouží především pro zahradnickou firmu k osázení zahrady.

VÝŠKOVÉ ROZVRŽENÍ POZEMKU

Součástí projektu může být výškové rozvržení pozemku.

INTERIÉROVÁ A SKLENÍKOVÁ ZELEŇ

Projekt zahrady je možné průběžně konzultovat a upravovat se zákazníkem, a to formou různých barevných pohledů prostřednictvím e-mailu nebo osobních konzultací včetně předložení vizualizace v atelieru botanické zahrady. Zákazník se tak může aktivně účastnit na vzniku projektu a jeho konečné podobě tak, aby tento plně respektoval jeho požadavky, ale zároveň splňoval nároky rostlin na dané stanoviště a dodržení základních architektonických požadavků ve vztahu ke stavbě a jejímu okolí.

NÁVRH VE 3D

REALIZACE

PROJEKTY VEŘEJNÉ ZELENĚ

PARKOVIŠTĚ PRAHA 12 - NOVÁ RADNICE

VELKÉ POPOVICE - U ŠKOLY

OBEC DUBINY - U KAPLIČKY

DENDROLOGICKÉ POSUDKY A PORADENSKÁ ČINNOST
NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com